Velkommen til COIN!

COIN er en produktionsrelateret lommeregner, der hurtigt giver et overslag over, hvordan ændringer i din svineproduktionen påvirker din økonomi.

  1. Tryk Start
  2. Vælg aldersgruppe
  3. Indtast de aktuelle tal for din besætning
  4. Sæt kryds ved de emner, du vil ændre
  5. Indtast de ønskede eller opnåede resultater
  6. Udregn

COIN på mobiltelefonen tager kun få parametre i betragtning. Hvis du ønsker en mere detaljeret information om tallene bag, eller ønsker at regne på andre parametre, findes COIN i en udvidet version når du besøger www.idtcoin.dk på din PC.


COIN’s resultater er vejledende, og Ceva påtager sig intet ansvar for resultaterne ved anvendelse af dette program.

Ceva er således ikke ansvarlig for hverken indirekte eller direkte tab som brugere måtte lide ved at disponere på baggrund af resultat og beregninger i denne beregning.

Sohold

Søer Aktuel Mål
Antal søer
1. lægs søer
Levendefødte
Dødfødte
Diegivningstid, dage
Døde indtil fravænning, %
Omløbningsprocent
Omløbningsinterval, dage
Abort %
Aborttidspunkt, Gennemsnitligt antal dage efter løbning
7-30 kg's grise Aktuel Mål
Fravænningsvægt
Dødelighed, %
Daglig tilvækst, gram
Foderforbrug, FE / kg. tilvækst
Alder ved salg
Salgspris 30 kg’s gris
Udgifter til medicin / vaccine
Udgifter til foder Aktuel Mål
Pris for sofoder, Kr. pr. kg.
Pris for smågrisefoder, Kr. pr. kg.
Foderforbrug til søer Kg. / dag (aktuel) Total (aktuel) Kg. / dag (mål) Total (mål)
Fra fravænning til løbning, kg./dag
Første 4 uger af drægtigheden, kg./dag
Næste 8 uger, kg./dag
Sidste 4 uger, kg./dag
Sidste 2 dage, kg./dag
Første uge i diegivningen, kg./dag
Følgende uger i diegivningen, kg./dag
Spildfoderdage, kg./dag
Ekstra, FE
Foderenheder pr. fravænnet gris
Vedligehold af avlsdyr Aktuel Mål
Indkøbspris pr. polt, Kr.
Vægt ved indkøb/start, kg
Frasortering, %
Vægt ved første løbning, kg
Foder pr. kg. tilvækst, kg.
Pris for poltefoder, Kr. pr. FE
Slagtevægt, søer, kg
Slagtepris, søer pr. kg

7-30 kg's grise

7-30 kg's grise Aktuel Mål
Antal 7 kg’s grise indkøbt pr. år
Vægt ved indsættelse, kg
Vægt ved salg, kg
Daglig tilvækst, gram
Foderforbrug, FE / kg. tilvækst
Dødelighed, %
Indkøbspris pr. gris, Kr.
Salgspris pr. gris, Kr.
Pris pr. FE foder, Kr.
Udgifter til medicin pr. gris

Slagtesvin

Slagtesvin Aktuel Mål
Antal slagtesvin indkøbt pr. år
Antal stipladser, totalt
Vægt ved indsættelse
Levende vægt ved levering til slagt
Daglig tilvækst, gram
Foderforbrug, FE / kg. tilvækst
Døde og kasserede, %
Indkøbspris pr. gris, kr.
Slagtepris pr. kg / kr.
Kødprocent
Pris pr. FE slagtesvinefoder / kr.
Udgifter til medicin pr. gris / kr.

Dækningsbidrag

Sohold Aktuel Mål
Grise pr. årsso
Fravænnede grise pr. kuld
Kuld pr. årsso
Spildfoderdage / kuld
Bruttoudbytte pr. årsso
Medicin pr. årsso
Foderudgift pr. årsso
Udgift til vedligehold af avlsdyr
Stykomkostninger i alt
Dækningsbidrag pr. årsso
Ændring i dækningsbidrag pr. so
Dækningsbidrag for besætningen
Ændring i dækningsbidrag for besætningen

Dækningsbidrag

7-30 kg's grise Aktuel Mål
Antal grise, som kan sælges
Bruttoudbytte pr. gris
Dækningsbidrag pr. gris
Ændring i dækningsbidrag pr. gris
Dækningsbidrag for besætningen
Ændring i dækningsbidrag for besætningen

Dækningsbidrag

Slagtesvin Aktuel Mål
Antal godkendte grise
Stiudnyttelse
Bruttoudbytte pr. gris
Dækningsbidrag pr. gris
Ændring i dækningsbidrag pr. gris
Dækningsbidrag for besætningen
Ændring i dækningsbidrag for besætningen